PSG.TS. Lê Sỹ Vinh

Chủ nhiệm Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

PSG.TS. Trần Xuân Tú

Phó Giáo sư ngành Điện tử và Kỹ thuật máy tính, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

TS. Dương Lê Minh

Phó chủ nhiệm Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

Anh Lê Văn Giáp

Trưởng phòng phát triển Mobile Application (Khối Zamba – VCCorp) – Tech advisor tại Google Developer Group Ha noi (GDG)

Anh Lê Trung Kiên

Quản trị dự án tại Vietnam Esports

Anh Trương Quốc Phú

CO-WELL

Anh Phạm Văn Tứ

FPT Software