# TEAM NAME FROM TEAM SIZE
1 SoiBK ĐH Bách khoa Hà Nội 3
2 ESP – The Freshers ĐH Bách khoa Hà Nội 4
3 MEspI ĐH Bách khoa Hà Nội & HV Công nghệ Bưu chính Viễn Thông 4
4 Alpha Go ĐH Bách khoa Hà Nội 2
5 VTEAM Đại học FPT 4
6 Cupcake ĐH Công nghệ 4
7 ProTeam HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông & ĐH Mỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội 4
8 Thuỷ Lôi ĐH Thủy Lợi & ĐH Công nghệ 4
9 iClone ĐH Bách khoa Hà Nội 4
10 FRIES ĐH Công nghệ & HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông 4
11 Elliptic ĐH Công nghệ 4
12 LaLa ĐH FPT & ĐH Bách khoa Hà Nội & Đại học Ngoại thương 4
13 Half Bird ĐH Công nghệ 4
14 reTRY ĐH Công nghệ 4
15 Light Generation ĐH Công nghệ 4
16 BK – Handsome ĐH Bách khoa Hà Nội 4
17 NAT Team ĐH Công nghệ 4
18 LTQ ĐH Công nghệ 1
19 Super Saiyan ĐH Công nghệ 4
20 Tasogare Team ĐH Bách khoa Hà Nội 4
21 Passenger ĐH Công nghệ 3
22 blue dot ĐH Công nghệ 3
23 TeachMe ĐH Công nghệ 4
24 Noobs ĐH Công nghệ 2
25 Onepiece ĐH Bách khoa Hà Nội 1
26 LAQ ĐH Bách khoa Hà Nội 1
27 Dual-boot ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội & ĐH Công nghệ 2
28 Cờ Dờ Fantastic ĐH Công nghệ 3
29 In A Nutshell ĐH Khoa học tự nhiên 4
30 BigPigs ĐH Công nghệ 4

Updated: 08/03/2017