# THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG ĐỊA ĐIỂM
1 Thứ 6
10/03/2017
15:00 Nhận đăng ký thông tin đội và sắp xếp chỗ cho đội trong phòng 303 – G2
2 16:30 Khai mạc 212 – E3
3 18:00 Các đội bắt đầu thi 303 – G2
4 Thứ 7
11/03/2017
Cả ngày Các đội thi đấu
5 Chủ nhật
12/03/2017
12:00 Các đội commit code lần cuối lên Github
6 13:00 Các đội trình bày về sản phẩm, mỗi đội 10’
7 18:00 Bế mạc
8 Thứ 6
17/03/2017
09:00 Trao giải Hội trường Nguyễn Văn Đạo